Till restaurering av natursten och tillhörande restaureringsuppgifter

I KEIMS breda Restauro-naturstenssortiment finns stenersättningsmaterial och fogmaterial, speciellt avsett för natursten. Materialet är optimerat för att imitera färg och struktur i originalstenen. Den tillhörande tunnskiktsfärgen Restauro-Lasur säkerställer att färgen liknar originalet.

Produkter i KEIM Restauro®-bruksystemet

KEIM Restauro®-Grund

Mineraliskt restaureringstorrbruk med hydrauliska bindemedel. Lämpligt som naturstensersättning, underlag vid djupa skador (> 2 cm) samt kärnmaterial vid gjutning i öppna formar.

Kulör:
Brun

Bearbetning:
Omrörare eller tvångsblandare och murslev.

Förbrukning:
Ca 20 kg/m² vid en skikttjocklek på 1 cm

Leveransform:

30 kg säck
(Pall: 30 x 30 kg)

KEIM Restauro®-Top

KEIM Restauro®-Top
Mineraliskt torrputsbruk med hydrauliskt bindemedel.

Användningsområde:
KEIM Restauro®-Top är en naturstenersättning för ytnära områden för imitering av naturstenens färg och struktur på objektet, men även för formning i öppna formar.

Kulörer:
KEIM-karta Naturstein.
Specialkulörer på förfrågan – här minimibeställning 300 kg

Bearbetning:
Putsbräda

Förbrukning:
Ca 20 kg/m2 vid putstjocklek 1 cm

Leveransform:
30 kg säck
Pall: 30 x 30 kg

KEIM Restauro®-Fog

KEIM Restauro®-Fog
Mineraliskt torrputsbruk med hydrauliskt bindemedel för fogar.

KEIM Restauro® Fog är ett material för fogreparation, särskilt för naturstenmurar. Det kan också användas för reparation av fogarna i andra synliga murverk (tegel, kalksandsten eller liknande).

Kulörer:
KEIM-karta Naturstein.
Sspecialkulörer på förfrågan – här minimibeställning 300 kg

Bearbetning:
Omrörare eller tvångsblandare, fogslev

Förbrukning:
ca 0,2 kg/m2 vid fogdjup och fogbredd 1 cm

Leveransform:
30 kg säck
Pall: 30 x 30 kg

KEIM Restauro®-Gjut

Mineralskt restaureringstorrbruk med hydrauliska bindemedel.

Anvendelsesområde:
KEIM Restauro®-Gjut er en naturstenserstättning till återskapelse av figurer och byggnadsdelar vid utstöpning av öppna eller slutna former.

Kulör:
KEIM-karta Naturstein, specialkulörer enligt stenmönster

Bearbetning:
Silkonhartsformar för formning, efterarbetning av stenhuggare

Förbrukning:
ca 2,2 kg/liter

Leveransform:
30 kg säck
Pall: 30 x 30 kg

Andra produkter från system samt kompletterande produkter

KEIM Silex®-OH

Färglöst bindemedel på kiselsyrebas (OH = utan hydrofobering).  Kan anvädas på alla porösa mineraliska underlag. Speciellt lämpad för restaurering av urlakade sandstenszoner. Med sin goda intängningsförmåga tränger den djupt in i underlagets porer. Den mineraliska kiselgelen ger en god härdning av tidigare metagna underlag utan att påverka dess diffusionförmåga.

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, vådt-i-vådt

Forbrug:
ca. 0,5 – 5 l/m2, beroende på underlag

Leveransform:
5 liter och 25 liter dunk
Palle: 14 x 25 l

KEIM Silex®-OH-100

KEIM Silex-OH-100 er färglöst bindemedel på kiselsyrerester, fri från lösningsmedel. Som i en avbindningsreaktion bildas kiselsyregel som motsvarar bindemedlet i natursten.

Användningsområde:
Stärker natursten, puts och andra finporösa mineraliska underlag och udsmykningar, och är resistent mot självaggresiv ämnen.

Nyans:
Färglös.

Bearbetning:
Pensel eller trädgårdsspruta

Förbruk:
0,5 - 5 liter/m², mycket beroende av underlaget

Leveransform:
5 liter dunk

KEIM Lotexan®

KEIM Lotexan är ett vattenavvisande slutbehandlingsmedel på siloxan-bas.

Användningsområde:

KEIM Lotexan är en vattenavvisande impregnering för reducering av porösa byggmaterials vattenupptagningsförmåga. Produkten används normalt som enda behandling, men kan också används som efterbehandling på KEIM Purkristalat

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel eller lågtrycksspruta (rinnande)

Förbrukning:
Förbrukning för två behandlingar till mättning av underlaget varierar allt efter porvolymen - mellan 0,2 - 0,8 liter/m² Normalt är 0,4 liter/m² tillräckligt

Leveransform:
5 liter och 25 liter dunk

KEIM Lotexan®-N

KEIM Lotexan®-N är en färglös vattenavisande impregnering på siloxonbas.

Användningsområde:
Speciellt ägnad till obehandlade, porös natursten. Beskyddar alla vanliga naturstenar mot vatten, surt regn och luftföroreningar.

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel eller lågtrycksspruta (rinnande)

Förbrukning:

Ca 0,4 - 0,8 liter/m²

Leveransform:

5 liter och 25 liter dunk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du samtidigt vår användning av cookies.
Mer information