KEIM CONCRETAL® BRUK OCH SPACKEL

För lagning av skador finns det väl beprövade system. Alla produkter är förstärkta cementbundna material, som blandas till med vatten.

Referenser med KEIM Concretal® Bruk

Overblik over produkter i KEIM Concretal®-mørtel-systemet

KEIM Concretal®-MKH

KEIM Concretal®-MKH Mineralbaserat korrosionsskydd och vidhäftning för KEIM Concretal- Betongrenoveringssystem.

Användningsområde:
För att erhålla Korrosionsskydd samt för en bättre vidhäftning mellan cementbundna underlag och KEIM Concretal®- Bruk-R vid betongreparationer och nyläggningar.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Pensel eller borste

Förbrukning:
120g/lpm Ø 16 mm som korrosionsskydd (två strykningar). 1000 - 1100 g/m² som häftbrygga, beroende på grovlek och temperatur.

Som korrosionsskydd: ca 0,12 kg/m stål Ø 8 mm, som häftbrygga: ca 1,0 kg/m²

Leveransform:

5 kg och 20 kg burk 

KEIM Concretal®-Bruk-R

KEIM Concretal®-Bruk-R, grovbruk till KEIM Concretal®- Betongrenoveringssystem.

Användningsområde:
Renoveringsbruk till större reparationer dynamisk och icke dynamisk belastade underlag.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Rörmaskin eller tvångsblandare. Murslev, skyffel, putsbräda eller slipstål

Förbrukning:
Förbrukningen uppgår till ca 1,8 kg/m² per mm skikttjocklek.

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 40 x 25 kg

KEIM Concretal®-Finspackel

KEIM Concretal®-Finspackel är ett finspackel för betong.

Användningsområde:
Spackling av betong - även efter betongreparationer med KEIM Concretal®-Bruk-R - på lodrätta betongytor.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Rörmaskin, tvångsblandare. Spackel, murslev eller slipstål

Förbrukning:
Ca. 1,75 kg torr spackelmassa per m² vid 1mm skikttjocklek

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 40 x 25 kg

KEIM Concretal®-Universalbruk-S

KEIM Concretal®-Universalbruk-S, putsbruk för reparationer av normal- och lättbetong, vid husbyggnation.

Användningsområde:
Hydraliskt härdande bruk till renovering av ikke dynamiska byggnadskonstruktioner i betong.

Nyans:
Grå

Bearbetning:

Rörmaskin eller tvångsblandare. Murslev, putsbräda, slipstål eller spruta

Förbrukning:
Ca. 1,52 kg/m² torrbruk

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 40 x 25 kg

KEIM Concretal® Specialhärdare (SPEZIALVERGÜTUNG)

Tillsats till blandningsvattnet för Concretal Finspackel vid svåra underlag och vid användning som skrapspackel eller betonghål.

Kulör:
Vitaktig

Bearbetning:
Murslev, hårdgummimurslev för skrapspackel, borste för betonhål

Förbrukning:
ca 1,5 liter för 25 kg Concretal finspackel (pulver)

Leveransform:
5 liter dunk
Pall: 70 x 5 liter

Komplementprodukter till systemet

KEIM Betongrens

Rengöringsmedel för smuts och formolja

Till produkten
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du samtidigt vår användning av cookies.
Mer information