KEIM Mineraliskt Träskydd

Skydda och bevara trä
TRÄ
Ett byggnadsmaterial med tradition och framtid

EN SUCCÈ

Trä är antagligen mänsklighetens äldsta byggnadsmaterial. Det utmärks av att det finns gott om det, det är lätt att bearbeta och det har goda rumsklimategenskaper. Rätt konstruerat håller trä under århundraden – det finns otaliga träbyggnader över hela världen som utgör levande bevis för det.
 

KOLDIOXIDNEUTRALT

Trä är en förnyelsebar råvara, det är långlivat och beständigt och har god isoleringsförmåga och bidrar därför till en byggnads energieffektivitet. Det reglerar luftfuktigheten och tar upp skadliga ämnen från inomhusluften. Därför bidrar trä inte bara till en bättre värld utan även till ett behagligt rumsklimat.
 

BYGGMATERIALET FÖR 2000-TALET

Trä har fått en renässans i den moderna arkitekturen. Innovativa tillverkningsmetoder möjliggör helt nya byggnadssätt. Trä har potentialen att bli 2000-talets byggnadsmaterial.

Trä – ett byggnadsmaterial med karaktär

MOTVERKA FÖRGÄNGLIGHETEN

Trä är ett levande och exklusivt material från naturen. För att träet ska bibehålla sin naturliga skönhet måste det skyddas mot fukt, UV-strålning och kemisk och biologisk påverkan, i synnerhet utomhus.

LÅNGLIVAT OCH BESTÄNDIGT

Hur en träfasad ser ut och hur länge den håller beror på materialval, konstruktion och ytbehandling. För att träet ska uppfylla dagens byggnadstekniska krav när det gäller lång livslängd och optisk beständighet finns det skyddsåtgärder i form av lämplig ytbehandling.

ESTETISKT

Förutom att upprätthålla brukbarheten ger målning en kreativ arkitekt de estetiska möjligheterna att understryka en träbyggnads eller en träinrednings individuella karaktär.

Trä ställer höga krav på ytbehandling eftersom det sväller och krymper.

Ytbehandling av trä

KONVENTIONELLA YTBEHANDLINGAR
KONVENTIONELLA YTBEHANDLINGAR

Konventionella ytbehandlingar av trä baseras på linolja, alkydhartser, akrylater och andra plaster. De är avsedda att minska inträngningen av fukt och minimera nerbrytningen av ligninet genom UV-ljus. Bindemedlen i denna organiska ytbehandling är dock inte permanent UV-beständiga. Detta medför först en förändring av färgtonen eller glansen och därefter en nedbrytning av bindemedlet.

När elasticiteten minskar blir ytbehandlingen spröd, spricker upp och förlorar sin skyddande verkan. Fukt tränger in i de träpartier som nu ligger öppna och söker sig in bakom de fortfarande intakta färgskikten, detta förstärker träets rörelse och påskyndar därmed nerbrytningsprocessen.

Konventionella ytbehandlingar för trä har en begränsad livslängd på ca 3 till 7 år, beroende på kvalitet och belastning.

Vision och Innovation
Principen Silikat

DEN SILIKATISKA PRINCIPEN
Silikatfärger består av oorganiska bindemedel, mineraliska fyllnadsmedel och oorganiska färgpigment. Sättningen sker genom att bindemedlet reagerar kemiskt med mineraliska ämnen i underlaget och ingår en fast förening med dessa. Silikatfärger har visat sig vara extremt väderbeständiga och hållbara på mineralsikt byggmaterial. Med sitt typiska kalkmatta utseende och de helt oorganiskt pigmenterade färgerna är de perfekta för underhåll, skydd och design av byggnader.

Efter 20 års forskningsarbete har utvecklarna hos KEIM nu lyckats med att överföra silikatfärgsprincipen till träunderlag. För det har två väl beprövade ytbehandlingsämnen kombinerats: oljig grundning med god inträngningsförmåga och silikatfärg med tillförlitligt skydd mot vittring och UV-ljus.


ENKEL RENOVERING
Tack vare att den åldras på ett silikattypiskt sätt är KEIM Lignosils skiktuppbyggnad väldigt långlivad och gör att Lignosil-ytor i regel inte behöver slipas före övermålning. En noggrann rengöring av ytan räcker som förberedelse.


FÖRDELAR
Ytbehandling med KEIM Lignosil skyddar och underhåller moderna och historiska byggnader och har följande egenskaper:

• lågt diffusionsmotstånd
• utmärkt fuktskydd
• UV-stabil och absolut ljusäkta
• extremt väderbeständig och långlivad
• matt, kulturminnesmärkesanpassat utseende
• lätt att renovera
• testad enligt DIN EN 927

Trälasyr på silkatbas: ”kontrollerad gråning” av trä

EN FRÅGA OM ESTETIK

Arkitekter och byggherrar är oense: ska man acceptera att naturen får ha sin gång eller ska man kontroller ytornas utveckling genom ytbehandling? Nu finns det en elegant utväg ur detta dilemma: KEIM Lignosil-Verano är en ytbehandling på silikatbas som simulerar en naturligt snygg silvergrå patinerad trälook från första dagen. Eftersom produkten medvetet inte har någon skyddande funktion, som är det som eftersträvas vid målning, går en strykning med Lignosil-Verano med tiden alltmer över i den naturliga grånaden. Ingen efterbehandling behövs – den eftersträvade exklusiva, grånade träfasaden kommer av sig själv utan att man behöver göra något mer.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du samtidigt vår användning av cookies.
Mer information