Miljö

Inga skadliga ämnen

Miljövänligt byggande innebär en energieffektiv planering, men även att välja långlivade material som är fria från skadliga ämnen och har en miljövänlig resthantering, exempelvis mineraliska färger.

Mineraliska färger består av naturliga råvaror. De innehåller inte problematiska komponenter så som lösningsmedel, mjukgörare eller konserveringsmedel som kan avges till omgivningen- det vill säga säkert för människa och miljö.

Resursbesparing

Materialval är idag en av de viktigaste aspekterna när det gäller att ekonomiskt optimera byggandet. För vid sidan av den energi som behövs för att använda en byggnad bestämmer även byggnadsmaterialets egenskaper ett hus ekobalans.

Även om de i mängd räknat bara utgör en liten andel av det använda materialet ska fasad- och inomhusfärgers påverkan inte underskattas. Förutom direkt påverkan genom innehållet av skadliga ämnen eller emissioner vid målningen bidrar även faktorer som resursanvändning och hållbarhet till livscykelanalysen.

Mineralfärgernas långa livslängd besparar resurser och gör att underhåll kan utföras med längre mellanrum. Och när det är dags räcker det att rengöra fasaden med vatten. Eftersom mineralfärger inte bildar några täta skikt, så det inte kan andas, på underlaget behövs ingen dyr färgborttagning och avfallshantering.

Naturlig och fri från skadliga ämnen

 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du samtidigt vår användning av cookies.
Mer information