Invändig isolering

För ett bättre inomhusklimat

Invändig isolering kan vara en önskan av flera orsaker: Mögel, drag eller en önskan om att spara på värmeutgift. Det finns det goda lösningar på.

Invändiga isoleringssystem och vattenånga

Innan du gör en inre isolering finns det några punkter som ska övervägas noggrant: Ska du välja ett fukt eller diffusionsöppet system?
 
Ångtäta system ska förhindra att fukt från rumsluften kommer in i väggen och där diffunderar och fälls ut i form av vatten.  Diffusionsöppna system låter medvetet diffusionen ske. Dessa system klarar av att hantera det vatten som bildas. Det som talar för ett sådant system är att det inte kräver några komplicerade lufttäta anslutningar och att väggkonstruktionen tillåter uttorkning av den befintliga väggen mot rumssidan även i fortsättningen. Med hjälp av lämpliga simuleringsprogram bör man beräkna vilka mängder vatten som uppkommer fördelat över året och hur dessa kan torka ut in mot rummet.

Med simuleringsprogram som är avsedda för ändamålet är det möjligt att beräkna hur mycket belopp som inträffar inom ett år och hur mycket kan torka igen. Eftersom systemen är dimensionerade för fukttransport, är de också bättre att absorbera och fördela kondensat som kan uppstå, beroende på vad som är fallet. Det förhindrar eventuella svampangrepp.

KEIM inomhusklimatsystem  är diffusionsöppet  system för invändig isolering och mögelsanering. De är lätta och säkra att använda.

Kalla ytterväggar

Om ytterväggarna är dåligt isolerade når de inte rumstemperaturen på insidan av rummet, de är märkbart kallare . Vad som känns som dragluft är den permanenta luftrörelsen som orsakas av temperaturskillnaden. Dessutom "strålar det kallt" från väggarna. Det betyder att värmestrålningen från väggen minskar vilket är viktigt för rummets komfort.

Bara ett tunt lager isolering på insidan gör ofta underverk. Fastän detta tillvägagångssätt endast kan höja temperaturen 2-3 ° C har mycket uppnåtts, eftersom värmestrålningen beräknas som 4 gånger kroppstemperaturen.

Så enkelt hanteras ett lättare angrepp
  1. I det första steget, applicera på den berörda ytan KEIM Mycal-Fix för att helt binda sporerna. Eftersom flyktiga sporer är den största riskfaktorn vid renovering av mögel.
  2. Om nödvändigt eller önskat, bearbeta ytan med ett 4 till 6 mm tjockt lager av Mycal-Por. Så kondensat dessutom tas upp vid kritiska punkter genom färgen och fördelas på gipsytan. Fukten kan torka över ytan inåt och mögel hittar inte en grogrund.
  3. Eventuella lösa eller mögelinfiltrerade områden måste först avlägsnas och repareras i enlighet med gällande säkerhetsåtgärder.
  4. Avsluta med att måla ytan två gånger med Mycal-Top
Mögel på innerväggar

Lätt mögelbildning

Under årens lopp kan mögel uppkomma på väggar i bostäder. De angripna ytorna är ofta inte större än en tidningssida (0,4 m²). Den exakta orsaken kan vanligtvis inte fastställas. Hälsoriskerna är små. I detta fall måste ytorna eller byggnadsdelarna inte nödvändigtvis bytas, här räcker en fackmässig behandling. Först måste ytan rengöras noga med ett lämpligt mögelborttagningsmedel innan den målas med en speciell färg som skyddar mot nya mögelangrepp.

Svår mögelbildning

Men om skadorna är mer omfattande måste orsaken först utredas och därefter lämpliga åtgärder planeras. Den högsta prioriteten här är att skydda hälsan för dem som utför arbetet, även om det bara är mindre ytor som ska saneras. Här är det viktigt att alla mögelangripna ytor rengörs helt eller byts ut.  Om inte alla angripna delar tas bort kommer behandlingen inte att hålla speciellt länge.  

 

Varför Mycal-Top?

Mycal-Top optimerar de utmärkta egenskaperna hos en inomhussilikatfärg för effektivt mögelskydd. Detta trots att Mycal-Top inte innehåller några farliga ämnen. Trots att målningen blir extra diffusionsöppen håller sig innerväggarna helt torra. Mycal-Tops höga alkalinitet motverkar effektivt mögelpåväxt. Den oorganiska sammansättningen ger ingen näring åt sporer. Ett naturligt mineral i Mycal-Top förstärker mögelskyddet och förhindrar påväxt. Dessutom bryter fotokatalytiskt aktiva pigment ner skadliga ämnen

 

Varför Mycal-Por?

  1. Mycal-Por är den perfekta putsen för förbättring av rumsklimatet inomhus.
  2. Mycal-Por är kapiläraktiv och utjämnar fuktvariationer i rummet.
  3. Mycal-Por tar upp överskottsfukt ur luften i rummet och avger den snabbt igen.
  4. Även för limning och armering.
  5. Bruksgrupp CS I.
  6. Kornstorlek 0 – 0,6 mm.


Produktrekommendationer för dig

KEIM iPor

KEIM Isoleringssystem för invändig isolering

Till produkten
KEIM Mycal

KEIMs system för mögelhantering och för förbättring av rumsklimat

Till produkten
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du samtidigt vår användning av cookies.
Mer information