Estetiskt beskydd av betong

KEIM och betong – mineraliskt skydd av mineraliska byggmatreal

KEIM står för säkerhet och kvalitet när det gäller mineraliskt byggnadsskydd över hela världen. KEIM har också över 40 års kompetens och erfarenhet av reparationer, skyddande och formgivning av betongkonstruktioner.

Betong, som den ser ut i dag, har funnits i mer än 100 år. Idén som trädgårdsmästaren Josef Monier fick, att göra blomkrukor stabilare genom att fläta in ståltrådar i cementen, lade grundstenen till utvecklingen av armerad betong.

Betong härdar kemiskt. När cementklinkern reagerar med vatten uppstår kristallina hydratfaser (bl.a. kalciumsilikathydrat) och kalciumhydroxid. Därmed uppnås ett pH-värde på 12–13. I en intakt, högalkalisk betong bildas på armeringsstängernas yta ett passivt skikt som skyddar stålet mot korrosion.

På högkvalitativ betong, framställd enligt normer, förekommer inga skador utöver normalt slitage. Skador kan nästan alltid härledas till fel på tillverknings-, planerings eller användningsstadiet, faktum är att detta inte tidigare varit känt har orsakat skador på betong. När betongen utsätts för normal påverkan från klimatet finns det en helt naturlig sönderdelning av alkalinitet. Kalciumhydroxiden i betongen reagerar med koldioxid i luften och kalciumkarbonatet bildas, men pH sjunker under 9,5.

För betong av hög kvalitet spelar det ingen roll om förstärkningen är ordentligt placerad, eftersom penetrationsdjupet är litet och nedbrytningen inte når armeringen. Det har visat sig att i god kvalitet betong upphör karboniseringsprocessen efter ett tag. Vid betong av dålig kvalitet och för låg betongbeläggning kan karbonisering nå armeringen. Vid ett pH under 9,5 elimineras passivationen på armeringsytans yta. Om det finns tillräckligt med vatten kan rostning uppstå i förstärkningen. Eftersom rosten har en större volym, kommer betongskiktet över stålet att brista. Korrosionen av förstärkning i betong är en elektrolytisk process som endast uppträder om det finns tillräckligt med vatten i flytande form.

Betongmaterialet har otroliga möjligheter när det gäller form och ytstruktur. Den speciella estetiken av synliga betongytor används nu som ett mycket viktigt element i konstruktionen av byggnader.

När man skyddar och formar synliga betongytor med färgmaterial finns det alltid två aspekter. För det första, beroende på de specifika kraven för skydd i den nuvarande situationen, välj lämpliga färgmaterial. För det andra måste uttrycket av betongytan behållas map:

•    Det originala utseendet
•    Effekter i ytans struktur och dess dimensioner
•    Betongens matta utseende
•    Det originala färgspel vid olika ljusförhållande
•    Betong ska fortsatt upplevas som betong

Betong ska förbli betong, även på de skyddade ytorna. Detta kan enkelt göras bäst med besläktade material, mineralisk betongbeskyddsfärg till ett mineralsikt byggmatreal.

Professionellt genomfört arbete

Kraven på kvalitet på ytbehandling av betongytor har ökat kraftigt under de senaste åren. För professionellt utförande är hållbara produkter A och B. Graden av glans får inte skilja sig mot det exponerade objektet. Dessa krav uppfylls av KEIM Concretalsystem.
LÄS MER HÄR

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du samtidigt vår användning av cookies.
Mer information