Ekonomi

KEIM SKYDDAR DINA VÄRDEN

Lönsamheten hos en fasadfärg måste bedömas utifrån en livscykelberäkning, i praktiken baserat på underlagets livslängd. Till exempel, om ett puts håller 50 år, kommer den billigaste lösningen att vara den då fasadens behov av återbehandling så få gånger som möjligt under perioden. En behandling med KEIM silikatfärg har en mycket lång livslängd och innebär alltid besparingar utifrån en övergripande lönsamhetsberäkning.

Råvaresammansättningen i en god silikatfärg betyder att den kostar lite mer. Men utgiften för matrealet utgör endast en liten del av den totala omkostnaden för fasadrenovering. Arbetslöner och matreal – här under ställageomkostnad – är den övervägande kostnadsposten.

En livscykelberäkning ska alltid tas utifrån en kalkylering per år – inte per liter eller per kvm.

Kvalitet är den långsiktiga lösningen

En livscykelberäkning ska alltid tas utifrån en kalkylering per år – inte per liter eller per kvm.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du samtidigt vår användning av cookies.
Mer information