Produkty:

Elewacja:

KEIM Granital

 

Wnętrza:

KEIM Optil
 

ZAMEK W LUBLINIE

Jedno z najstarszych i największych muzeów we wschodniej Polsce. Początki samego zamku sięgają XII wieku, jednak w obecnym kształcie zamek został wzniesiony dopiero w latach 1824-1826, z inicjatywy Stanisława Staszica. W miejsce najstarszych zabudowań zniszczonych w wyniku wojen XVII wiecznych wzniesiono nową budowlę w stylu neogotyku angielskiego, przeznaczoną na więzienie kryminalne Królestwa Kongresowego. Funkcję więzienia zamek pełnił przez 128 lat. Po likwidacji więzienia w 1954 r. i przeprowadzeniu prac remontowych zamek przeznaczono na cele kultury. Od 1957 roku zamek jest siedzibą główną Muzeum Lubelskiego, założonego w 1906 r. W latach 2012-2013 elewacje fasady i dziedzińca poddano gruntownej renowacji z zastosowaniem m.in. czysto krzemianowej farby elewacyjnej KEIM Granital. We wnętrzach użyto farby zolowo-krzemianowej KEIM Optil.

Pozostałe referencje

Ta strona korzysta z plików cookie. Jeśli chcesz kontynuować przeglądanie tej strony, musisz wyrazić zgodę na użycie plików cookie.
Dowiedz się więcej