Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w wyniku uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania przez KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O., a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Fabrycznej 20c, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Predsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000182315. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected], pocztą tradycyjną na adres spółki z dopiskiem "Dane osobowe" lub telefonicznie pod numerem 71 750 00 51.

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 • Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową lub korzystające z dostępnych na stronie formularzy, przekazują nam dobrowolnie swoje dane, których zbieranie i przetwarzanie ograniczamy do minimum niezbędnego do świadczenia naszych usług (niezbędność przetwarzania danych, art .6 ust. 1 lit. 6 RODO)
 • Archiwizujemy dane w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów (niezbędność przetwarzania danych, art .6 ust. 1c RODO)
 • Archiwizujemy dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (niezbędność przetwarzania danych, art .6 ust. 1f RODO)
 • Weryfikujemy wiarygodność płatniczą przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu i wykonywaniu umowy. W przypadku jeżeli zawierają Państwo z nami umowę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej możemy dodatkowo pozyskać dane z rejestrów informacji gospodarczej i wywiadowni gospodarczych. Dane osobowe,  o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (niezbędność przetwarzania danych, art .6 ust.1b RODO)
 • Tworzymy analizy wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne (niezbędność przetwarzania danych, art .6 ust. 1f RODO)

ODBIORCY DANYCH

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, audytorzy. Jednocześnie gwarantujemy, że ujawnienie Twoich danych wskazanym odbiorcom w żadnym wypadku nie będzie skutkowało ich przetwarzaniem niezgodnie z celami wskazanymi w punkcie o zakresie i celach przetwarzania danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.

ETracker

Disable eTracker tracking here

PLIKI COOKIES

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu keim.pl,  z siedzibą pod adresem KEIM Farby Mineralne sp z o.o., ul Fabryczna 20c, 53-609 Wrocław.

W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tj. jeśli nie korzystają Państwo z dostepnych formularzy lub nie przekazują nam żadnych informacji, będziemy gromadzić tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. "ciasteczka"). Przeglądając naszą stronę wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie przez nas następujących danych, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 RODO):

Adres IP
Data i godzina zapytania
Różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
Treść wymagania (konkretna strona)
Dostęp stan / kod stanu HTTP
Przesłana ilość danych
Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
Rodzaj przeglądarki
System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja oprogramowania przeglądarki


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; Serwis korzysta ze statystyk Google Analytics.
c)       utworzeniu sesji na czas zamówień na produkty oferowane przez operatora Serwisu

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „ciasteczka”, które są przechowywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę korzystania z witryny przez Państwa. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu operatorowi strony. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Na naszej stronie internetowej rozszerzono „Google Analytics” do Anonimizacji funkcji IP, dzięki czemu adresy IP są przetwarzane skracane, przez co można wykluczyć powiązanie z konkretną osobą. O ile zebrane dane mają przypisane dane osobowe, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Więcej informacji o „typach plików cookie” Google można znaleźć tutaj: developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Jak możesz ograniczyć instalację plików cookie?
Możesz zezwolić lub zablokować instalację plików cookie na swoich urządzeniach lub usunąć zainstalowane pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich usług i funkcji tej witryny. Więcej przydatnych informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz poniżej:

Cookies Mozilla Firefox
Cookies Google Chrome
Cookies Internet Explorer
Cookies Safari macOS Sierra
Cookies Opera

Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do USA, Google korzysta z Tarczy Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 f, RODO.

Informacje stron trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/en .html, Polityka prywatności: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz Polityka prywatności: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Menedżer tagów Google
Używamy Google Tag Managera na naszej stronie do integracji tagów. Google Tag Manager to rozwiązanie, które umożliwia marketerom zarządzanie tagami witryn z jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Narzędzie uruchamia inne tagi, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych.

Kanały mediów społecznościowych
Na naszej stronie internetowej znajdziesz linki do kanału video YouTube, naszego profilu na Facebooku oraz na Instagramie. Linki są oznaczone odpowiednim logo dostawcy. Kliknięcie linków powoduje otwarcie odpowiednich stron mediów społecznościowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów można znaleźć w odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności każdego dostawcy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook: www.facebook.com/policy.php

Filmy YouTube
Na naszej stronie internetowej zamieszczamy filmy za pośrednictwem dostawcy YouTube w „rozszerzonym trybie prywatności”. Jeżeli odtworzycie Państwo zamieszczone przez nas filmy, YouTube użyje plików cookie do gromadzenia informacji o Państwa wizycie na stronie. Ponadto podczas oglądania video YouTube kontaktuje się z „DoubleClick Google”, co może powodować dalsze przesyłanie i przetwarzanie danych. Można tego uniknąć, rezygnując z przeglądania filmów.

Więcej informacji na temat ochrony danych na Youtube i Google można znaleźć tutaj: → https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

TWOJE PRAWA 

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • prawo do usunięcia danych (kiedy Państwa dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane, kiedy brak uzasadnionej z naszej strony prawnie nadrzędnej podstawy do ich przetwarzania, kiedy przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, kiedy musimy usunąć Państwa dane, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku); możemy odmówić realizacji prawa do usunięcia danych na podstawie art. 17, ust. 3 RODO
 • prawo do przeniesienia danych, czyli prawo do otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; na Państwa żądanie możemy przesłać dane do innego administratora, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe; przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: a) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i b) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
 • z wyżej wymienionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami drogą mailową na adres: e-mail [email protected] lub pisemnie na adres KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O., ul. Fabryczna 20c, 53-609 Wrocław
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy.