SZTUKA KONSERWACJI

XXIII Spotkania Konserwatorskie, 16-17 kwietnia w Warszawa

SZTUKA KONSERWACJI

W dniach 16-17 kwietnia 2019 odbyły się w Warszawie XXIII Spotkania Konserwatorskie SZTUKA KONSERWACJI. Organizatorem tej imprezy była tradycyjnie Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Tegoroczną nowością był pierwszy dzień konferencji, którego gospodarzem miała zaszczyt być nasza firma. Wtorek, 16 kwietnia w całości poświęcony był rewaloryzacji dawnego budynku towarzystwa ubezpieczeniowego „Prudential” i dlatego ten dzień konferencji odbył się w sali konferencyjnej obecnego hotelu „Warszawa”.

Po powitaniu i otwarciu spotkań konserwatorskich słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu, Wojciech Laska. W pierwszym referacie Przewodniczący Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki O.W. ZPAP, Piotr Mądrach opowiedział o historii budynku i otoczenia. Merytoryczny wykład okraszony był mnóstwem ciekawostek. W drugim referacie arch. Marcin Janowski z Biura Projektów i Ekspertyz „Archikon” z Krakowa zapoznał słuchaczy z konstrukcją budynku, jego przebudową i renowacją. Niezwykle interesujące było poznanie projektu Stefana Bryły, który przecież nie mógł przewidzieć, że jego konstrukcja „weźmie udział” w Powstaniu Warszawskim. W kolejnym wykładzie Dorothea Smatloch-Klechowska, Product Manager naszej firmy przedstawiła farby strukturalne i laserunkowe, które zostały wykorzystane podczas rewaloryzacji obiektu – zarówno do malowania powierzchni otynkowanych, jak i do scalenia kolorystycznego powierzchni betonowych. W ostatniej prezentacji nasz Product Manager z Warszawy, pan Andrzej Karolczak zaprezentował i opatrzył komentarzem film video z warszawskimi obiektami, przy realizacji których wykorzystano materiały KEIM. Skrócona wersja tego filmu jest dostępna na naszym kanale youtube. 

Kulminacyjnym punktem programu było zwiedzanie hotelu, które poprowadził arch. Marcin Janowski. Dzięki temu uczestnicy konferencji mieli możliwości obejrzenia na żywo efektów wielu wykonanych prac. Konferencja zakończyła się poczęstunkiem w restauracji zlokalizowanej w podziemiu hotelu, poniżej dawnego poziomu posadowienia budynku „Prudential”. Widok starych stóp fundamentowych wytworzył niesamowitą atmosferę spotkania. Dziękujemy organizatorom za udostępnienie nam tytułu gospodarza oraz wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w konferencji.
 

Ta strona korzysta z plików cookie. Jeśli chcesz kontynuować przeglądanie tej strony, musisz wyrazić zgodę na użycie plików cookie.
Dowiedz się więcej