Verklaring databescherming

Het doet ons deugd u op onze website te mogen begroeten. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over hoe wij uw gegevens verwerken. Bij uw bezoek aan onze website worden uw bezoekgegevens (datum, tijd, bekeken pagina) op onze server opgeslagen. Deze gegevens worden door ons uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden gebruikt. Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en andere persoonsgegevens alleen voor de individuele correspondentie met u gebruikt. Wij garanderen u dat uw gegevens alleen door ons worden gebruikt en altijd conform de geldende wettelijke bepalingen vertrouwelijk worden behandeld.

Contactformulier
Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig, via een van de formulieren op de website, aan ons doorgeeft. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking en afhandeling van uw verzoek en alleen voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt.

Online sollicitaties
Om uw online sollicitatie te kunnen verwerken, moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking en afhandeling van uw sollicitatie. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgestuurd naar de locaties en beleidsafdelingen die direct met de sollicitatie te maken hebben en worden niet aan andere bedrijven of derden verstrekt.

Bewaringstermijn van online sollicitaties
De gegevens van uw online sollicitatie worden door ons bewaard zolang de sollicitatie loopt. Na afloop van de sollicitatieperiode worden de gegevens van uw online sollicitatie na 6 maanden gewist als de sollicitatie op niets is uitgelopen. Dit geldt niet als wettelijke voorschriften het wissen van de gegevens tegenhouden. Als u wordt aangenomen, worden de gegevens van uw sollicitatie in uw personeelsdossier opgenomen waarbij rekening wordt gehouden met de rechtsgeldigheid ervan.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de pc van de internetgebruiker worden opgeslagen. Deze zijn o.a. bedoeld om uw bezoek aan de website te beheren. Verder verzamelen wij via cookies informatie om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Wij gebruiken cookies alleen zolang u een bezoek aan onze website brengt. De door ons gebruikte dienstverlener voor de webanalyse kan echter ook cookies gebruiken die langere tijd worden opgeslagen. Deze zijn uitsluitend bedoeld om het gebruik van de website te analyseren. De cookies op onze website bevatten alleen technische informatie en geen persoonsgegevens. U kunt het opslaan van cookies altijd uitschakelen of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt als er cookies worden verstuurd.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die met de cookies over uw gebruik van de website wordt verzameld, wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en opgeslagen. Echter als deze website om anonimisering van een IP-adres vraagt, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten in de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres op een server van Google in de VS opgeslagen om daar te worden ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over activiteiten op de website op te stellen en om andere, aan het gebruik van de website en internet gerelateerde, diensten aan de exploitant te kunnen aanbieden. De door Google Analytics via uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van cookies in de software van uw browser uitschakelen. Wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies op deze website kunt gebruiken.

Ook kunt u bij browsers in mobiele apparaten het in de toekomst opslaan van gegevens van de website met deze browser door Google Analytics voorkomen door de functie Opt-Out-Cookies in te stellen.Google Analytics uitschakelen

Google Tagmanager
Wij gebruiken voor het tagbeheer op onze website Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing voor het beheren van websitetags. De Tag Manager (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies dat geen persoonsgegevens bevat. De tool zorgt voor activering van andere tags die onder bepaalde omstandigheden gegevens over u verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens.

Youtube-video's
Op onze website zijn video's van YouTube ingesloten waarvan de privacymodus is ingeschakeld. Zodra u een video bekijkt, gebruikt Youtube cookies om informatie over uw bezoek aan de website te verzamelen. Daarnaast wordt bij het bekijken van de video contact gemaakt met DoubleClick van Google waarbij verdere overdracht en verwerking van gegevens mogelijk is. U kunt dit voorkomen door de video niet te starten. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij Youtube en Google naar: → https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Recht op toegang tot over u bewaarde informatie
U hebt altijd recht op informatie over de over u bewaarde informatie alsook het recht op rectificatie, afscherming en wissen van deze gegevens.

Contact
Bij vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor inlichtingen, rectificatie, afscherming en wissen van gegevens alsook voor het herroepen van verleende toestemmingen, kunt u zich richten tot:

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26
1332 BM Almere
Telefoon: 036/5320620
Email: info(at)keim.nl
www.keim.com

Deze website gebruikt cookies. Als u deze site verder bezoekt gaat u akkoord met deze cookies.
Meer informatie