Verklaring databescherming

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld als u gebruik maakt van onze website. Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden of identificeerbaar bent, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is KEIM Nederland BV,  Dukdalfweg 26,  1332 BM Almere. 

(3) Als u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, slaan wij de van u verkregen informatie (naam, e-mailadres, postcode,  plaats en eventueel telefoonnummer) op met als doeleinde om uw persoonlijke bericht te kunnen beantwoorden. De gegevens die wij op deze wijze verzamelen worden door ons ofwel gewist op het moment dat opslaan niet langer nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden ofwel beperkt verwerkt als wij aan wettelijke bewaartermijnen zijn gehouden.

 (4) Als wij voor individuele functionaliteiten van ons online-aanbod gebruik maken van dienstverleners  ("derden") of uw gegevens voor commerciële doeleinden willen inzetten, zullen wij u daarover, zoals hieronder gedetailleerd omschreven, nader informeren. Daarbij zullen wij de criteria vermelden op basis waarvan wij de bewaartermijn hebben bepaald.

2. Rechten van betrokkenen

(1) Ten aanzien van op u betrekking hebbende persoonsgegevens hebt u jegens ons de volgende rechten:

 • U hebt te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
 • U hebt recht op rectificatie van feitelijk onjuiste persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om, met inachtneming van het doeleinde van de verwerking, te vragen om aanvulling van niet-volledige persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens onverwijld te wissen als er geen wettelijke bewaartermijnen voor gelden of andere gegronde redenen zijn die dat verhinderen.
 • U hebt het recht in bepaalde situaties om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. 
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
 • U hebt het recht om een eerdere toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming tot aan het moment van intrekking blijft hierdoor onaangetast. Als u uw toestemming wilt intrekken, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@keim.nl 

(2) Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

3. Verwerking van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden bezoekt en u derhalve niet registreert of op een andere wijze informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij uitsluitend die persoonsgegevens die door uw browser aan onze servers worden overgedragen. Als u onze website nader wilt raadplegen, verzamelen wij de hierna volgende gegevens die wij vanuit technisch oogpunt nodig hebben om onze website voor u toegankelijk te maken en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrond is art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang komt voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van bezoek
 • Verschil in tijdzones ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van uw bezoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website van waar onze website benaderd werd
 • Browser
 • Besturingssysteem en interfaces
 • Taal en versie van de browser

(2) Naast het verzamelen van de hierboven genoemde gegevens worden bij gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om informatie over uw voorkeursinstellingen op te slaan en de entiteit die de cookie plaatst (in dit geval “KEIM Nederland BV”) van bepaalde informatie te voorzien. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overdragen. Ze hebben tot doel het browsen gebruiksvriendelijker te maken door de websites in staat te stellen uw voorkeursinstellingen op te slaan en te voorkomen dat u zich iedere keer opnieuw moet aanmelden.

(3) Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder nader worden uitgelegd:
–  Tijdelijke cookies (zie b)
–  Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra de browser wordt afgesloten. Tot deze categorie behoren onder andere ook sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenaamd sessie-ID op aan de hand waarvan de verschillende vanaf uw browser ingegeven opdrachten worden toegewezen aan één algemene sessie. Op deze manier kan uw computer herkend worden als u weer op onze website terugkomt. Sessiecookies worden verwijderd als u uitlogt of uw browser afsluit.

c) Permanente cookies worden na verloop van een bepaalde tijdsperiode, die per cookie kan variëren, automatisch verwijderd. U kunt cookies te allen tijde in uw browser via de opties onder ‘Beveiliging’ verwijderen.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw eigen wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derde aanbieders of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat het in dergelijke gevallen mogelijk is dat niet alle functies van deze website optimaal werken.

e) Wij maken gebruik van cookies om u bij eventuele volgende bezoeken te kunnen identificeren als u bij ons over een account beschikt. Zouden wij dat niet doen, dan zou u bij ieder bezoek steeds opnieuw moeten inloggen.

(4) Cookies van derden

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. (“Google”) voor het verzamelen van statistieken van websites. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de website-eigenaar te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet aan andere gegevens van Google worden gekoppeld.

Op onze website maken wij gebruik van “Google Analytics” met de extensie “'_anonymizeIP”, zodat de IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt en identificeerbaarheid van personen uitgesloten kan worden. Over u verzamelde gegevens die gekoppeld kunnen worden aan u als persoon worden onmiddellijk uitgesloten, waarbij de persoonsgegevens per omgaande worden gewist. 

Daarnaast kunt u het verzamelen en verwerken van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: De actuele link is:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl  
Nadere informatie over de verschillende soorten cookies van Google is beschikbaar via: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Als alternatief en met name bij browsers op mobiele apparaten is het binnenkort mogelijk het verzamelen van gegevens bij bezoek aan deze website via deze browser te verhinderen door Opt-Out Cookies in te stellen. <a href="javascript:gaOptout()">Klik hier om Google Analytics uit te schakelen</a> .  Mocht u de Opt-Out Cookie hebben verwijderd, dan kunt u nogmaals op deze link klikken om het verzamelen van gegevens bij bezoek aan deze website via deze browser door Google Analytics te verhinderen. 

Hoe kunt u het plaatsen van cookies beperken?
U kunt het plaatsen van cookies op uw apparaten toestaan en blokkeren of geplaatste cookies verwijderen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijkerwijze niet volledig gebruik kunt maken van alle op deze website aangeboden diensten en functionaliteiten. Nadere handige informatie over het wijzigen van browserinstellingen is beschikbaar via de hieronder vermelde links:

Cookies Mozilla Firefox
Cookies Google Chrome
Cookies Internet Explorer
Cookies Safari macOS Sierra
 

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en die regelmatig te kunnen verbeteren. Aan de hand van de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod optimaliseren en voor u als gebruiker op interessantere wijze aanbieden. In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten heeft Google toegezegd de afspraken in het kader van het EU-VS-privacyschild na te komen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Informatie over derde aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Overzicht met betrekking tot gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html  en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Tag Manager
Voor het maken en bijwerken van tags maken wij op onze website gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing aan de hand waarvan marketeers via een interface gebruik kunnen maken van website tags. De Tag Manager zelf (de tool die de tags implementeert) is een domein waarin geen cookies worden ingezet en geen persoonsgegevens worden verzameld. De tool fungeert als trigger voor andere tags die onder bepaalde omstandigheden wel gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens.

Socialmediakanalen
In ons online-aanbod maken wij gebruik van links naar sociale netwerken zoals Facebook, Google+, het carrièrenetwerk LinkedIN (wereldwijd) en een videokanaal op YouTube. De links zijn te herkennen aan de logo's van de betreffende aanbieders.

Door te klikken op deze links worden de betreffende socialmediapagina's geopend en wordt u doorgelinkt naar een pagina waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Nadere informatie over de op die websites geldende voorwaarden zijn te vinden in de privacyverklaringen van deze individuele aanbieders:

Facebook: www.facebook.com/policy.php 

Google+: https://policies.google.com/privacy

LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Youtube-video's
Op onze website bieden wij video's aan via YouTube in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”. Zodra u een video bekijkt, schakelt Youtube cookies in om informatie over uw bezoek aan de website te verzamelen. Daarnaast wordt bij het bekijken van video's contact gelegd met “DoubleClick by Google” en is het mogelijk dat uw persoonsgegevens nader worden overgedragen of verwerkt. U kunt beide scenario's voorkomen door af te zien van het bekijken van video's. Nadere informatie over gegevensbescherming bij Youtube en Google is beschikbaar via: → https://policies.google.com/privacy


Contact
Bij vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor inlichtingen, rectificatie, afscherming en wissen van gegevens alsook voor het herroepen van verleende toestemmingen, kunt u zich richten tot:

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26
1332 BM Almere
Telefoon: 036/5320620
Email: info(at)keim.nl
www.keim.com

Deze website gebruikt cookies. Als u deze site verder bezoekt gaat u akkoord met deze cookies.
Meer informatie