ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

§ 1 Tudnivalók a személyes adatok gyűjtéséről

(1) Az alábbiakban tájékoztatást adunk a honlapunk használatakor általunk gyűjtött személyes adatokról. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely alapján Ön személyesen azonosítható, pl. név, cím, e-mail-cím, felhasználói magatartás.

(2) Az EU Adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikk (7) bekezdése szerinti adatkezelő: KEIMFARBEN GMBH,  Keimstraße 16,  86420 Diedorf (lásd Impresszum). Adatvédelmi tisztviselőnk elérhető a datenschutz@keimfarben.de e-mail-címen vagy  postán. Utóbbi esetben a borítékra kérjük ráírni: „der Datenschutzbeauftragte“ (adatvédelmi tisztviselő).

(3) Amikor e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi adatlap használatával kapcsolatba lép velünk, az ön által közölt adatokat (név, e-mail-cím, valamint adott esetben telefonszám) tároljuk abból a célból, hogy személyes megkeresésére választ adhassunk. Az így gyűjtött adatokat töröljük, miután a tárolásuk okafogyottá vált, ill. korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben a törvény megőrzési kötelezettséget ír elő. A fentieknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont képezi a jogalapját. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a cégünkkel való egyszerű és gyors kapcsolatfelvételt, és hogy reagáljunk a megkeresésére. Ha a megkeresése szerződéskötésre irányul, az adatkezelés jogalapja kiegészül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal.

(4)  Online módon (a bewerbung@keimfarben.de e-mail-címre) ) benyújtott pályázatának feldolgozása érdekében gyűjtenünk, tárolnunk és felhasználnunk szükséges az Ön személyes adatait (név, e-mail-cím, irányítószám és település, valamint adott esetben telefonszám). Személyes adatait kizárólag a pályázata kezelése és a folyamat lebonyolítása céljára használjuk. Személyes adatait kizárólag a konkrét pályázat lebonyolításáért felelős részlegnek (személyügy) és szükség esetén a szakmai részlegeknek továbbítjuk, azokat nem adjuk át más társaságoknak vagy harmadik feleknek.

Online pályázatának adatait a pályázati eljárás lezárultáig őrizzük. Ezt követően 6 hónap elteltével töröljük az adatokat, amennyiben online módon benyújtott pályázata sikertelennek bizonyul, kivéve, ha a törlésüknek törvényi akadálya van. Sikeres pályázat esetén a pályázatában szereplő adatai a törvényes lehetőségek határain belül átkerülnek az ön személyi dossziéjába. Pályázata keretében abból a célból kezeljük a személyes adatait, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint eljárva megtegyük a szerződéskötést előkészítő lépéseket.

Ha e-mail útján, online módon nyújtja be pályázati anyagait, javasoljuk, hogy titkosítsa az e-mail-címét. A pályázatok fogadására rendszeresített  bewerbung@keimfarben.de e-mail-cím PGP-kódja innen letölthető:
PGP kód letöltése

(5) Ha online kínálatunk egyes funkcióihoz külső szolgáltatókat („harmadik feleket”) veszünk igénybe, vagy ha az Ön adatait reklámcélokra kívánjuk felhasználni, annak menetéről a továbbiakban részletes tájékoztatást adunk, a tárolás időtartamára vonatkozó kritériumok megjelölésével.

 

§ 2 Az érintettek jogai

(1) Az Önt érintő személyes adatok vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Jogában áll bármikor ingyenesen tájékoztatást kapni az Önről tárolt személyes adatokról.
 • Jogában áll az Önt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni. Jogában áll továbbá az adatkezelés céljainak figyelembe vételével hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni.
 • Jogában áll az Önt érintő személyes adatok azonnali törlését kérni, ha a törvény nem ír elő megőrzési kötelezettséget, vagy ha nem állnak fenn azzal ellentétes más jogszerű okok.
 • Jogában áll bizonyos feltételek teljesülése esetén személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. 
 • Jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen.
 • Jogában áll bármikor visszavonni a személyes adatai kezelésének alapját képező korábbi hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonási jogával az alábbi címre küldött e-mail útján élhet: info@keimfarben.de 

(2) Ön jogosult továbbá arra, hogy panaszt tegyen valamely felügyeleti hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogszerűtlenül kezeljük. A társaságunk székhelye szerint illetékes felügyeleti hatóság az ansbachi székhelyű Bajor Tartományi Adatvédelmi Felügyelet (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht). (www.baylda.de).

 

§ 3 A honlapunk felkeresésekor gyűjtött személyes adatok köre

(1) Ha csak tájékozódási céllal keresi fel a honlapunkat, vagyis ha nem regisztrál és más módon sem közöl velünk adatokat, kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünkre. Ha meg szeretné tekinteni honlapunkat, az alábbi adatok gyűjtése technikailag szükséges ahhoz, hogy azt meg tudjuk jeleníteni Önnek, ill. hogy garantálhassuk a honlap stabilitását és biztonságát. (Ennek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja képezi. Alapul szolgáló jogos érdekünk az adatgyűjtés fentebb felsorolt céljaiból vezethető le):

 • IP-cím
 • A honlap megnyitásának dátuma és időpontja
 • Időzóna-eltolódás a GMT-hez képest
 • A látni kívánt tartalom (a konkrét oldal)
 • Hozzáférés státusza / HTTP-státuszkód
 • Továbbított adatmennyiség
 • A weboldal, ahonnan a honlapunkat megnyitják
 • Böngészőprogram
 • Operációs rendszer és annak felülete
 • A böngészőprogram nyelve és verziója.

(2) A fenti adatok gyűjtésén túl honlapunk felkeresésekor úgynevezett cookie-k (sütik) települnek az Ön számítógépére. A cookie-k kis méretű szöveges adatállományok, amelyeket a weboldalak az Ön számítógépének merevlemezére telepítenek, hogy rögzítsék az előnyben részesített beállításaival kapcsolatos adatokat és hogy bizonyos információkat közvetítsenek a cookie-kat telepítő fél (jelen esetben a "KEIMFARBEN GMBH") felé. A cookie-k nem képesek programokat végrehajtani vagy vírusokkal megfertőzni az Ön számítógépét. Arra szolgálnak, hogy az előnyben részesített beállítások megjegyzésével megkönnyítsék a felhasználó számára a böngésző használatát, például hogy a felhasználónak ne kelljen minden egyes alkalommal újból bejelentkeznie.

 

(3) Cookie-k használata

Ez a honlap az alábbi típusú, lentebb részletesen ismertetett terjedelmű és funkciójú cookie-kat használja:
–  Ideiglenes cookie-k (lásd. b. pont)
–  Tartós cookie-k (lásd. c. pont).

b) Az ideiglenes cookie-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Ide tartoznak különösen a Session cookie-k, amelyek úgynevezett munkamenet-azonosítók segítségével megjegyzik az Ön böngészőjéről végzett különböző műveleteket, és amikor visszatér a munkamenethez, ezek alapján beazonosítják az Ön számítógépét. Kijelentkezéskor vagy a böngésző bezárásakor a Session cookie-k automatikusan törlődnek.

c) A tartós cookie-k meghatározott idő után automatikusan törlődnek. Ez az időtartam cookie-tól függően változó lehet. Az ilyen cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészője biztonsági beállításai között.

d) Böngésző-beállításait igény szerint konfigurálhatja, pl. elutasíthatja cookie-k elfogadását harmadik felektől, vagy akár az összes cookie elfogadását. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez esetben nagy valószínűséggel nem fogja tudni használni a honlap minden funkcióját.

e) Azért használunk cookie-kat, hogy későbbi látogatásaikor azonosítani tudjuk Önt, amennyiben regisztrált nálunk. Ellenkező esetben minden egyes látogatásakor újra és újra be kellene jelentkeznie.

 

(4) Külső szolgáltatók által használt cookie-k

Google Analytics
Ez a weboldal a Google, Inc. (a továbbiakban: „Google”) Google Analytics nevű webhelyelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics a webhely Ön általi használatának elemzéséhez ún. cookie-kat, vagyis az Ön számítógépére települő szöveges állományokat alkalmaz. A cookie-k által generált információkat a Google rendszerint az Egyesült Államokban működtetett szervereire továbbítja és azokon tárolja. Az IP-cím anonimizálása funkció jelen weboldalon történő aktiválása esetén a Google az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén tárolás előtt eltávolítja az Ön IP-címének egy részét. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a Google a teljes IP-címet továbbítja az Egyesült Államokban működtetett szerverére, és ott távolítja el annak egy részét. A weboldal üzemeltetőjének kérésére a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy segítségükkel elemezze az Ön webhely-használati szokásait, jelentéseket készítsen a webhelyen zajló tevékenységről, és hogy a webhely és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére. A Google a birtokában lévő adatok egyikéhez sem társítja az Ön böngészője által továbbított IP-címet.

Internetes oldalunkon kibővítettük a „Google-Analytics”-et az IP-cím anonimizálása funkcióval, ami azt jelenti, hogy az IP címek egy része a további feldolgozás előtt eltávolításra kerül, vagyis kizárt egy adott személyhez való társíthatóságuk. Amennyiben valamely gyűjtött adat alkalmas lenne az Ön személyes azonosítására, és így személyes adatnak minősülne, az eleve azonnal törlésre kerülne.

A fentieken túlmenően Ön letilthatja a cookie-k által létrehozott és az Ön webhelyhasználatára vonatkozó adatok (az IP-címet is ideértve) Google általi gyűjtését ill. feldolgozását oly módon, hogy letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző-bővítményt:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de   
További információk a Google által használt egyes cookie-típusokról: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Alternatív megoldásként, különösen mobileszközökön használt böngészők esetén letilthatja adatainak Google Analytics általi gyűjtését a honlap használatakor. Ilyenkor egy lejelentkező cookie generálódik <a href="javascript:gaOptout()">. A Google Analytics deaktiválásához kattintson erre a linkre: </a>. Ha törli a lejelentkező cookie-t, erre a linkre újból rákattintva ismételten letilthatja a Google Analytics általi adatgyűjtést az adott böngésző használatakor.

Hogyan korlátozhatja cookie-k telepítését?
Önnek lehetősége van az eszközein engedélyezni vagy letiltani cookie-k használatát, illetve törölni már telepített cookie-kat. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez esetben valószínűleg nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal valamennyi funkcióját. További hasznos információkat talál böngésző-beállításai módosításával kapcsolatban az alábbi linkeken:

Cookies Mozilla Firefox
Cookies Google Chrome
Cookies Internet Explorer
Cookies Safari macOS Sierra
Cookies Opera

Honlapunk forgalmának elemzése és használatának folyamatos jobbítása érdekében Google Analytics szolgáltatást veszünk igénybe. Az így nyert statisztikai adatokat felhasználva javítani tudjuk a tartalomszolgáltatásunk minőségét és érdekesebbé tudjuk azt tenni a felhasználóknak. Azon kivételes esetek vonatkozásában, amikor az Egyesült Államokba továbbítanak személyes adatokat, a Google alávetette magát az EU és az USA közötti adatvédelmi egyezménynek  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . A Google Analytics használatának jogalapjául a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szolgál.

A külső szolgáltató adatai: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Felhasználási feltételek:  http://www.google.com/analytics/terms/de.html , Adatvédelmi tudnivalók: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , Adatvédelmi nyilatkozat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Címkekezelő
Honlapunkon Google Tag Manager alkalmazást használunk címkék elhelyezésére. A Google Tag Manager egy olyan megoldást, amelynek segítségével a szolgáltatók webhelyeken elhelyezett címkéket tudnak kezelni egy bizonyos felületen keresztül. Maga a Tag Manager eszköz (amely a címkéket telepíti) egy cookie-k nélküli domain, és nem rögzít személyes adatokat, pusztán lehetővé teszi az adatok rögzítését más, erre rendszeresített címkék révén. A Google Tag Manager nem használja ezeket az adatokat.

Közösségi média csatornák
Az általunk kínált online tartalmak között különböző közösségi hálókra vezető hivatkozásokat is talál, ilyenek például a Facebook, a Google+, a két karrierportál: Xing (DACH régió) és a LinkedIN (globális), valamint a YouTube. Ezekre az oldalakra az adott szolgáltató logójára kattintva lehet eljutni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozat hatálya nem terjed ki az ilyen közösségi oldalak használatára. A konkrét használati feltételekről az egyes szolgáltatók saját adatvédelmi nyilatkozatából tájékozódhat; amelyek az alábbi linkeken érhetők el:

Facebook: www.facebook.com/policy.php 

Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

YouTube videók
Honlapunkon beágyazott videókat talál a YouTube-ról, amelyek „kibővített adatvédelmi” módban működnek. Az ilyen videók megtekintésekor a YouTube cookie-kat használ, hogy információkat nyerjen az Ön webhelyen tett látogatásáról. Ezen kívül az adott videó lejátszásakor kapcsolat jön létre a Google's DoubleClick"-kel, ami további adatátvitelt és adatkezelést generálhat. Mindezt oly módon tudja kiküszöbölni, hogy nem indítja el a videót. További információk a YouTube és a Google adatvédelmi elveiről:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Ez a weboldal cookie-kat használ. Ha továbbra is ezen az oldalon böngészik, elfogadja a cookie-k használatát.
További részletek