Strandparken i Aarhus

Produkt:
KEIM Granital

Strandparken i Aarhus ligger på et højtliggende areal på Frederiksberg med udsigt over Aarhus bugt.
Boligblokkene er blevet renoveret i perioden 2015-2018, og facaderne er bragt tilbage til de oprindelige tiltænke farver (gul, grøn, rød og blå), som arkitekt Alfred Mogensen har beskrevet tilbage i 1935.
I forbindelse med renoveringen blev der foretaget farvearkæologiske analyser og med udgangspunkt i de afdækkede farver og æstetiske hensyn blev farvesætningen valgt.
Boligblokkene er malet med KEIM Granital.

Yderligere referencer

Ved Lillebælt på Vestfyn

Ny facade til fantastisk villa

Skolen ved Sundet, København

Farverne er ført tilbage til de…

Skytten, Randers

Rækkehuse i smukke nuancer