Strandparken i Aarhus

Produkt:
KEIM Granital

Strandparken i Aarhus ligger på et højtliggende areal på Frederiksberg med udsigt over Aarhus bugt.
Boligblokkene er blevet renoveret i perioden 2015-2018, og facaderne er bragt tilbage til de oprindelige tiltænke farver (gul, grøn, rød og blå), som arkitekt Alfred Mogensen har beskrevet tilbage i 1935.
I forbindelse med renoveringen blev der foretaget farvearkæologiske analyser og med udgangspunkt i de afdækkede farver og æstetiske hensyn blev farvesætningen valgt.
Boligblokkene er malet med KEIM Granital.

Yderligere referencer