Typiske facadeproblemer og facaderenovering

KONSTATERING OG VURDERING AF SKADER

Facaden er husets ansigt

Facaden beskytter mod de forskellige vejrlig, holder regn, kulde og varme ude og har indflydelse på klimaet indenfor. De udefra kommende belastninger efterlader med tiden spor, og der kan opstå skader.

Alt efter skadesomfang kræves der forskellige tiltag. Problemerne skal identificeres og vurderes. Se nedenfor.

Ældning af silikatfarver

Silikatfarver er UV-stabile. De ældes gennem en kontinuerlig jævn reducering af lagtykkelsen, og det betyder, at de over årtier bliver tyndere og nedbrydes naturligt af vejrliget.

 

Mineralske farver ældes anderledes

Ældning af mineralske farver

Silikatmaling er UV-stabile. De ældes gennem en kontinuerlig jævn reducering af lagtykkelsen, og det betyder, at de over årtier bliver tyndere og nedbrydes naturligt af vejrliget.

Ældning af dispersionsfarver

Plast- og silikonhartsbindemidler stivner og bliver sprøde under indflydelse af solens UV-stråler, hvilket fører til krakeleringer. Der trænger vand ind bag malingslaget, hvilket medfører afskalninger.

Afsmitning

Afsmittende lag er tegn på pigmenter, der løsner sig. Hvis man fører en hånd hen over facaden, efterlader det pulveragtige rester på håndfladen. Disse løse dele skal fjernes grundigt.

Alger og svampe

Mikroorganismer har brug for fugt. Facadeoverflader, der er fugtige i lang tid, får hurtigere begroninger end tørre facader. Den bedste beskyttelse mod begroning er altså en god beskyttelse mod fugt, f.eks. ved tilstrækkeligt tagudhæng.

Hvis din facade har grønne, røde eller sorte begroninger, skal den afrenses med et dertil egnet middel inden den males påny.

Alkaliske behandlinger som silikatmalingen er velegnet til at male facader med. De sikrer en tør overflade og giver den bedst mulige beskyttelse mod begroning uden anvendelse af biocider.

Tilsmudsning

Snavs på facader har ikke direkte funktionel betydning, men påvirker oplevelsen af bygningen og kan føre til fremrykket og dermed mere bekosteligt vedligehold.

Det er ofte tilstrækkeligt at rengøre facaderne med en højtryksrenser med tilpasset tryk. Først hvis der efter rengøringen konstateres skader i overfladen, bør man overveje en ny behandling.

En del facademalinger indeholder organiske bindemidler, så som plastdispersion og silikoneharpiks. Disse bindemidler er såvel statiske som thermoplastiske. Det betyder, at smudspartikler tiltrækkes og klæbes til facaden. Silikatmaling holder sig ren meget længe, fordi den grundet sit mineralske bindemiddel ikke bliver statisk opladet.

Afskalning

Afskalning kaldes det, når malingslaget løsner sig fra underlaget i mindre eller større flader. Det skyldes oftest, at et organisk bindemiddel er blevet sprødt af UV-påvirkningen. Ikke sjældent kan man derudover også konstatere små revner. Løse rester af malingslaget skal fjernes omhyggeligt. Små revner i hårtykkelse kan lukkes med en såkaldt slæmningsbehandling i forbindelse med renovering af facaden.

Revner

Revner kan have mange forskellige årsager, og de skal også vurderes forskelligt. Små fine hårrevner med en bredde på under 0,2 mm kan lukkes rent påføringsteknisk, de anretter som regel ingen skade. Ved større og bredere revner bør man absolut have en fagmand til at se på dem. Årsagen skal findes, og de revnede områder skal repareres fagligt korrekt. Revner kan nemlig føre til alvorlige følgeskader.

Afskalninger af puds

Afskalning af puds betyder, at pudsen løsner sig fra det underlag, der holder pudsen. Pudsen mister sin vedhæftning. Det skyldes ofte hule områder og revner i pudsen, der i forbindelse med vand og skiftende temperaturer resulterer i skader. Pudsskader skal altid repareres fagligt korrekt og altid med materiale af samme type. Om nødvendigt skal man få arbejdet udført af en fagmand.