Sol-Silikatfarve

Mineralsk bygningsmaling til alle underlag – sådan virker bindemidlet
Den nye generation af silikatmaling muliggør universel brug selv på organiske facadegrundlag

Revolutionerende Silikatteknik

Silikatfarve er en mineralsk farve, hvor bindemidlet består af kvartssand og potaske, der er smeltet sammen og tilsat varmt vand under tryk

Tager man silikatfarvens bindemiddel, også kaldet kaliumsilikat, og udsætter det for en særlig behandling, så det optræder som meget finfordelte kvartssandpartikler i vand, har man en kieselsol.

Ordet solsilikat er en sammentrækning af ordene kieselsol og kaliumsilikat. Der er således tale om to forskellige former for bindemiddel, som har samme udgangspunkt, nemlig kvartssand (også kaldet siliciumdioxid)

Solsilikaten dannes ved at sammenblande disse to former i et bestemt forhold.

Som bindemiddel har kaliumsilikat stor bindekraft, især på mineralske underlag. Kieselsolen har derimod kun ringe bindekraft i sig selv. Men sammenblandet har forbindelserne helt særlige egenskaber, i det de hæfter på stort set alle almindelige underlag – mineralske som organiske.

På mineralske underlag sker der en forstening, altså en kemisk afbinding. På organiske underlag sker der en fortætning og klæbning, altså en fysisk afbinding. Solsilikaten vil forstene overalt, hvor der er mineralske bestanddele i underlaget, også selv om det blot er fritliggende pudspartikler i en organisk maling. Den  ysiske afbinding på de organiske underlag sker som følge af, at vandet i kieselsolen fordamper, og ikke ved andre tilsætninger.

Keim anbefaler altid et rent mineralsk underlag som udgangspunkt for behandlingen med silikatfarve. Gammel organisk maling må fjernes med malingsfjerner eller sandblæsning, alt efter situationen. Kan det af forskellige årsager ikke lade sig gøre, er en behandling med en solsilikatfarve en enkel og holdbar løsning.

Solsilikatfarven virker som en re-mineralisering af underlaget. Det gamle organiske underlag beskyttes mod yderligere nedbrydning som følge af UV-belastningen fra solen og erstattes af en lysægte overflade. Kondensdannelse og dermed risikoen for algedannelse formindskes, og tilsmudsningen minimeres gennem solsilikatfarvens antistatiske og ikke-termoplastiske egenskaber.

Facaden vil også drage fordel af silikatfarvens øvrige egenskaber m.h.t. vejrstabilitet og lang levetid, og dén diffusionsåbenhed, der måtte være skabt i det organiske underlag ved partielle pudsrepationer og afskalninger, bibeholdes ved behandlingen med solsilikatfarven.

Det er lykkedes at skabe en mineralsk farve med et langt bredere anvendelsesområde indenfor bygningsmaling end tidligere set, også omfattende organiske underlag – med bibeholdelse af alle silikatfarvens fordele.

Mineralfarbe auf organischen Untergründen – was bringt das?

Die Verwendung einer Sol-Silikatfarbe schützt den Altuntergrund vor weiterer Zerstörung durch UV-Belastung und schafft eine absolut lichtechte und farbtonstabile Oberfläche. Ein verminderter Tauwasseranfall sorgt zudem für ein minimiertes Algenrisiko. Erfreuen Sie sich langfristig an Ihrer neuen farbtonstabilen und sauberen Fassade!

"Gen-mineraliser“ facaden med KEIM Soldalit

 

Mellem Tradition og innovation

I 1878 opfandt A.W. Keim formelen på den første rene silikatmaling. Silikatmalinger af anden generation er enkomponent-produkter og repræsenterer en ny produktklasse; Dispersionssilikatmaling.

Med solsilikatmaling er der sat en ny milepæl i silikateknologi.

Den såkaldte tredje generation er baseret på en ny silikatbinderteknologi, som muliggør en universel anvendelse selv på gamle organiske underlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftfarbe: Weiß

Som den første silicatmaling kombinerer KEIM Soldalit anvendelsesområdet for dispersionsbundne farve med mineralske kvalitetskendetegn i en klassisk silikatfarve. UV-stabil og let-hurtig, bestandig over for miljøforurenende stoffer, stærkt vandafvisende, vejrbestandig, ikke brandfarlig og meget diffussionsåben.

Overbevis dig selv om de unikke silikat produktegenskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erste silikatische Farbe verbindet KEIM Soldalit die Anwendungsbreite von dispersionsgebundenen Farben mit den mineralischen Qualitätsmerkmalen einer klassischen Silikatfarbe. UV-stabil und lichtecht, beständig gegen Umweltschadstoffe, hoch wasserabweisend, witterungsbeständig, nicht brennbar, hoch diffussionsfähig.<br /> <br />Überzeugen Sie sich persönlich von den einzigartigen silikatischen Produktmerkmalen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftfarbe: Weiß