Økonomi

KEIM BESKYTTER BYGHERRES VÆRDIER

Rentabiliteten af en facademaling skal vurderes ud fra en livscyklusberegning, i praksis ud fra underlagets levetid. Hvis f.eks en puds holder 50 år, vil den billigste løsning være dén, der holder længst, så facaden skal behandles færrest mulige gange over perioden. En behandling med KEIM silikatfarve har en meget lang levetid og vil altid betyde besparelser ud fra en samlet rentabilitetsberegning.

Kvalitet er den langsigtede løsning

Råvaresammensætningen i en god silikatfarve betyder, at den koster lidt mere.

Men udgiften til materialer udgør kun en lille del af de samlede omkostninger ved en facaderenovering. Arbejdsløn og udstyr – herunder stilladsomkostninger – er den langt overvejende post.