Miljø

Ingen skadelige stoffer

At bygge miljøbevidst indebærer et bevidst valg af materialer med lang holdbarhed, uden skadelige stoffer og som trygt kan bortskaffes - for eksempel mineralske farver.

Mineralske farver består af naturlige råstoffer. De indeholder ikke problematiske indholdsstoffer som opløsningsmidler, blødgørere, farlige stoffer eller konserveringsmidler, som kan afgives til omgivelserne - det vil sige sikkerhed for mennesker og miljø.

Ressourcebesparende

Valg af materialer er i dag vigtigt, når et byggeprojekt skal optimeres økonomisk. Foruden brugen af energi, som er nødvendig for at man kan udnytte en bygning, er byggematerialernes karakteristika nemlig også afgørende for bygningens økobalance.

Også selv om de mængdemæssigt kun udgør en lille del af materialeforbruget, må farver til facader og indendørs rum ikke undervurderes i deres virkning. Foruden direkte påvirkning gennem andelen af skadelige stoffer eller emissioner ved forarbejdningen, bidrager faktorer som anvendelse af ressourcer og levetid mærkbart til økobalancen.

Mineralfarvernes lange levetid skåner ressourcerne. Der skal nemlig renoveres langt sjældnere. Og hvis der skal renoveres, så er det tilstrækkeligt at rengøre de gamle facader med vand. Idet mineralfarver ikke danner tætte lag, der ikke kan ånde, kræver de ikke dyre afbejdsningsprocesser og bortskaffelse.

Naturlig og uden giftige stoffer