Indvendig isolering

For et bedre rumklima

Indvendig isolering kan ønskes af flere grunde: Skimmeldannelse, oplevelsen af træk eller ønsket om at spare varmeudgifter.

Der findes gode løsninger herpå. 

Indvendige systemer og vanddamp

Før der foretages en indvendig isolering er der et par punkter, der skal overvejes nøje: Skal man vælge et fugttæt eller et diffusionsåbent system?

Fugttætte systemer prøver at forhindre, at der kommer fugt fra luften i rummet ind i væggen - diffunderer ind og fortætter til vand.  Diffusionsåbne systemer tillader bevidst diffusion og kan håndtere det vand, der opstår. For sidstnævnte taler, at der ikke skal laves omfattende lufttætte tilpasninger, eller at vægkonstruktionen fortsat tillader den eksisterende væg at tørre ud på siden ind mod rummet.

Med simulationsprogrammer beregnet til formålet kan det beregnes, hvor store mængder, der opstår i løbet af et år, og hvor meget, der kan tørre igen. Idet systemerne er dimensioneret til fugttransport, er de også bedre til at optage og fordele kondensat, der efter omstændighederne måtte forekomme. Det forebygger mulige skimmelangreb.

KEIM indeklimasystemer er diffusionsåbne systemer til indvendig isolering eller skimmelsanering. De er lette og sikre at bruge.

Kolde ydervægge

Hvis ydervæggene er dårligt isolerede, kommer de ikke tilnærmelsesvis op på rumlufttemperaturen på den indvendige side. De er koldere. Mærkbart. Det, der føles som trækluft, er den permanente luftbevægelse, som forårsages af temperaturforskellen. Desuden „stråler det koldt“ fra væggene. Det betyder, at varmestrålingen fra væggen er nedsat, hvilket har betydning for rumkomforten.

Blot et tyndt lag isolering på den indvendige side gør ofte underværker. Selv om dette tiltag måske kun hæver temperaturen 2-3 °C, er der opnået meget, idet varmestråling beregnes som 4 gange kropstemperaturen. 

 

SÅ ENKELT HÅNDTERES ET LET ANGREB
  1. Først påføres det berørte område med KEIM Mycal-Fix for at binde sporerne. Fordi sporflyvning er den største risikofaktor ved reparation af skimmelforekomst.
  2. Påfør derefter overfladen et 4 til 6 mm tykt lag Mycal-Por. Fugten kan derved optages af det porøse underlag, så skimmel ikke kan få grobund for vækst.
  3. Eventuelle løse eller hårdere angrebne områder skal først fjernes og repareres i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforanstaltninger.
  4. Endeligt males overfladen to gange med Mycal-Top.
Skimmel på indervægge

Let skimmeldannelse

I tidens løb kan der forekomme skimmeldannelse i boligen. De berørte flader er ofte ikke større end en opslået avis (0,4 m²). Det er ofte ikke muligt at finde den præcise årsag. Den sundhedsmæssige risiko er lille. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at skifte fladerne eller bygningskonstruktionen helt ud, her er det tilstrækkeligt med en fagligt korrekt behandling. Først skal fladen rengøres grundigt med et dertil egnet middel til at fjerne skimmel, og derefter skal der påføres et lag specialpuds og/eller -maling, der beskytter effektivt mod skimmelsvampangreb.
 

Alvorlige angreb

Hvis der er tale om større skader, bør der foretages en grundig undersøgelse af årsagen, og yderligere tiltag må planlægges grundigt. Under arbejdet skal der være fokus på sundhedsbeskyttelse for den pågældende, der udfører arbejdet, selv når det kun er mindre flader, der behandles. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at alle flader, der er angrebet af skimmelsvamp, renses eller skiftes fuldstændigt.  Hvis ikke samtlige elementer af skimmel fjernes, vil behandlingen ikke give noget positivt resultat på langt sigt.  

 

 

Hvorfor Mycal-Top?

I Mycal-Top er egenskaberne ved den indendørs silikatmaling optimeret, så den bliver en effektiv beskyttelse mod skimmel. Mycal-Top indeholder endda slet ingen farlige stoffer. På grund af at silikatmalingen er ekstrem diffusionsåben, forbliver de indvendige vægge tørre. Mycal-Tops høje alkalitet modvirker skimmelangreb effektivt. Den mineralske opbygning bevirker, at sporernes basis for næringsstoffer fjernes. Et naturligt mineral, der er indeholdt i Mycal-Top, forstærker beskyttelsen mod skimmel og forhindrer angreb. Fotokatalytisk aktive pigmenter nedbryder skadelige stoffer yderligere.

 

Hvorfor KEIM Mycal-Por? 

  1. Mycal-Por er den ideelle puds til brug indvendigt til forbedring af indeklimaet.
  2. Mycal-Por er kapillaraktiv og udjævner fugtsudsving i rummet.
  3. Mycal-Por optager overskydende fugt fra luften i rummet og afgiver den hurtigt igen. 
  4. Også anvendelig til klæbning og armering
  5. Mørtelgruppe CS I
  6. Korn 0 – 0,6 mm

Vore produktanbefalinger til dig

KEIM iPor

KEIMs indvendige isoleringssystem

Til produktet
KEIM Mycal

KEIMs system til skimmelhåndtering og forbedring af rumklima

Til produktet