Farvetonestabilitet

Farver, der ikke falmer

Facaden er husets ansigt

Farven er i et sammenspil med arkitekturen og det øvrige materialevalg med til at skabe husets identitet. I løbet af 1900-tallet har farven fået en stærkere betydning ved udsmykning af facaden i forhold tidligere tider, hvor man i større grad anvendte en arbejdsintensiv ornamentering.

En investering i farve betaler sig

En farve er det billigste og mest virkningsfulde udsmykningselement i et byggeri. Uanset om det er et privat enfamilieshus eller en større ejendom.

En falmet farve giver et dårligt indtryk

Med udbredelsen af de industrielt fremstillede olie- og plastbaserede malinger i 1900-tallet er forandringer i farvetonen blevet et stort problem. Farven falmer på facaden, og forskelle i lyspåvirkningen bliver meget synlige som forskelle i farvenuancen. Det samlede indtryk bliver, at facaden fremstår slidt og ikke vedligeholdt, hvilket påvirker såvel ejendommens værdi som den daglige glæde ved den.

HVAD HAR BETYDNING FOR, OM FARVEN FALMER?

Farvetonestabiliteten afhænger af en række faktorer. De vigtigste er lys, vejr og luftforurening. Særligt vigtig for en holdbar farvetone er således, at farvepigmenterne er lysbestandige (især overfor UV-bestråling), og at de kan modstå påvirkningen fra luftforureningen (sur regn).

I naturlig forlængelse heraf får også bindemidlets bestandighed også en vigtig rolle. At det kan holde på pigmenterne og ikke tiltrækker smuds og bevoksninger.

Almindelige, organiske farvepigmenter er billige og bliver fremstillet i store mængder. Men de falmer ved påvirkningen fra solens UV-stråling. Uorganiske, mineralske pigmenter fremstilles af naturlige råstoffer som f.eks jernoxid. Kun uorganiske, mineralske pigmenter er lys- og UV-bestandige og beholder deres farvetone over årtier.

Aggressiv luftforurening (sur regn) kan også føre til farvetoneforandringer ved pigmenter. Kun udvalgte, uorganiske pigmenter er syrefaste.

FACIT: MALEBEHANDLINGER, SOM IKKE MÅ FALME, FORUDSÆTTER ANVENDELSEN AF UDVALGTE MINERALSKE PIGMENTER

PIGMENTER OG PIGMENTER ER TO TING – I MATERIALE OG BESTANDIGHED

Farvepigmenter opdeles i organiske og mineralske pigmenter