Æstetisk beskyttelse af beton. Den mineralske løsning

KEIM og beton – mineralsk beskyttelse af et mineralsk byggemateriale.

KEIM står for sikkerhed og kvalitet inden for mineralsk beskyttelse af byggerier over hele verden og for mere end 40 års ekspertise og erfaring med renovering, beskyttelse og formning af betonbyggerier.

Beton, som vi kender den i dag, har eksisteret i mere end 100 år. Da den franske gartner Josef Monier i 1849 besluttede at forstærke sine blomsterkasser i kalkmørtel med ståltråd for at gøre dem lettere og mere stabile, lagde han grundstenen til udviklingen af jernbeton.

Beton hærder kemisk. Når beton reagerer med vand, dannes krystalliske hydrat-faser (calciumsilikathydrater m.m.) og calciumhydroxid, som har en pH-værdi på 12-13. I intakt, højt alkalisk beton, dannes der på overfladen af armeringsjernet et passiviseringslag, som på trods af påvirkninger fra ilt og fugt, beskytter mod korrosion.

Ved en beton af høj kvalitet forekommer der ingen betonskader udover det slid, som vind og vejr forårsager. Skader skyldes næsten altid fejl i planlægningen, i fremstillingen eller i brugen og den kendsgerning, at man tidligere ikke har været tilstrækkelig bekendt med skadesmekanismerne. Når beton udsættes for normal påvirkning fra klimaet, sker der en helt naturlig nedbrydning af alkaliteten. Calciumhydroxiden i betonen reagerer med luftens kuldioxid og der dannes calciumkarbonat - styrken stiger, men pH-værdien falder til under 9,5.

For beton af høj kvalitet har denne proces ved korrekt placering af armeringen ingen betydning, da indtrængningsdybden er lille, og nedbrydningen når ikke ind til armeringen Det er bevist, at ved beton af god kvalitet, standser karbonatiseringsprocessen af sig selv efter et stykke tid. Ved beton af dårlig kvalitet og ved for ringe betondæklag kan karbonatiseringen nå ind til armeringen. Ved en pH-værdi under 9,5 ophæves her passiviseringen på armeringens overflade. Er der tilstrækkeligt vand tilstede, kan der opstå rustdannelser i armeringen. Da rusten har en større volumen, vil betonlaget over stålet sprænge. Korrosionen af armeringen i beton er en elektrolytisk proces, som kun sker, hvis der er tilstrækkelig vand tilstede i flydende form.

Form og farve

Materialet beton har utrolige muligheder hvad angår form og overfladestruktur. Den særlige æstetik ved synlige betonflader anvendes nu som et meget vigtigt element i udformningen af bygninger.

Ved beskyttelse og formning af synlige betonflader med farvematerialer er der altid to aspekter. For det første skal man ud fra de konkrete krav til beskyttelse i den aktuelle situation vælge egnede farvematerialer. For det andet skal betonoverfladens udtryk bevares, hvad angår:

• det originale udseende

• effekter i overfladens strukturer og disses dimensioner

• betonens matte udseende

• den originale betons farvespil ved forskellige lysforhold

• beton stadig opleves som beton

Beton skal forblive beton - også på de beskyttede overflader. Dette kan gøres nemt, og gøres bedst med beslægtede materialer – mineralske betonbeskyttelsesmalinger til et mineralsk byggemateriale.

PROFESSIONELT GENNEMFØRT ARBEJDE

Bevidstheden om æstetikken i betonoverflader er øget kraftigt i de senere år. Men skal overfladerne behandles professionelt, er det nødvendigt med  de rette produkter, som sikrer, at resultatet svarer til betonens naturlige udtryk. Disse krav opfyldes af KEIM Concretal system..

Læs mere her: