Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Produkty

KEIM barvy fasády

Naše barvy jsou extrémně odolné, světlostálé a UV-stabilní, odolné vůči povětrnostním vlivům po celá desetiletí, a proto jsou z dlouhodobého hlediska mimořádně hospodárné.

Fasádní barvy s trvalou hodnotou

Systémy venkovních barev KEIM splňují nejvyšší požadavky stavební fyziky, odolnosti vůči povětrnostním vlivům, hospodárnosti a ekologické nezávadnosti. Nesčetné objekty po celém světě po desetiletí dokládají jedinečnou kvalitu produktů KEIM.

V produktech firmy KEIMFARBEN je uloženo 140 let know-how a zkušeností. V materiálech KEIM Purkristalat, KEIM Granital, KEIM Unikristalat, KEIM Soldalit a KEIM Twinstar nabízí firma KEIMFARBEN zpracovatelům, stavebníkům a projektantům ideální fasádní barvy pro konkrétní požadavky a oblasti použití – trvanlivé, světlostálé, odolné proti UV záření, hospodárné a ekologicky nezávadné.

Přehled výhod minerálních fasádních barev

  • odolné vůči povětrnostním vlivům po celá desetiletí
  • maximální paropropustné a nehořlavé
  • světlostálé a UV stabilní
  • minerálně matný vzhled a široké možnosti provedení
  • obzvlášť hospodárná spotřeba
  • udržují fasády déle čisté
  • V Německu, Rakousku, Lucembursku a Švýcarsku poskytujeme u vybraných fasádních barev dvacetiletou záruku na stálost odstínu.
     

Cradle to Cradle Certified®

Certifikát Cradle to Cradle Certified® chápe materiály jako látky, které jsou po použití k dispozici pro nové procesy. Proto musí být vědecky vyhodnocena recyklovatelnost všech složek produktu.

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Všechny venkovní barvy KEIM získaly stříbrný certifikát Cradle to Cradle Certified®.

V kategoriích Hygiena materiálů, Vodní management a Společenská odpovědnost výrobky získaly zlatý certifikát. Celkový výsledek certifikace se přitom řídí podle nejníže hodnoceného kritéria.

Našimi certifikovanými recyklovatelnými produkty a použitím nezávadných materiálů významně přispíváme k udržitelnosti stavebnictví.

Přehled fasádních barev keim

Čisté silikátové barvy

Jednosložková a dvousložková čistě silikátová barva pro dlouholetou životnost

Disperzní silikátové barvy

Další vývoj čisté silikátové barvy – pro všechny minerální podklady.

Sol-silikátové barvy

Fasádní barva na bázi sol-silikátového pojiva na organické, minerální a smíšené podklady.

Lazury design-lasur

Produkty pro minerální aplikační a lazurní techniky na fasádách.


Brožura

Silikátové barvy KEIM

Zjistěte více podrobností o minerálním principu!

Prohlédnout

Přesuň se na začátek stránky