Prohlášení o ochraně dat

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Níže informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našeho webu. Osobní údaje jsou všechna data, která jsou k Vám osobně přiřaditelná, např. Jméno, adresa, e-mailová adresa, chování při používání webu.

(2) Zodpovědnou osobou ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) je KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, 86420 Diedorf (viz Imprint). Můžete se obrátit na našeho úředníka pro ochranu údajů prostřednictvím e-mailu na adrese datenschutz@keimfarben.de nebo poštou s označením "pověřenec pro ochranu osobních údajů" („der Datenschutzbeauftragte“).

(3) Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, uchováme poskytnuté údaje (jméno, e-mailovou adresu a popřípadě telefonní číslo), abychom Vám odpověděli na Vaši zprávu. Údaje, které vzniknou v tomto kontextu, vymažeme poté, co jejich ukládání nebude nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na jejich uchovávání. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GMO. Naším oprávněným zájmem je poskytnout vám nekomplikovaný a rychlý kontakt s naší společností a odpovědět na Váši zprávu. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO.

(4) Aby bylo možné zpracovávat on-line žádostí o zaměstnání (e-mailem na bewerbung@keimfarben.de), je nezbytné shromažďovat ukládat a zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, PSČ, místo a příp. telefonní číslo). Vaše osobní údaje používáme výhradně ke zpracování Vaší žádosti o zaměstnání. Vaše osobní údaje budou zasílány výhradně oddělením odpovědným za konkrétní nabídku pracovního místa (oddělení lidských zdrojů) a případně specializovaná oddělení a nebudou předávány jiným společnostem nebo třetím stranám. Údaje vaší online žádosti o zaměstnání budou u nás uloženy po dobu trvání procesu podání žádosti. Po dokončení procesu podání žádosti odstraníme údaje Vaší žádosti o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců, pokud vaše žádost nebyla úspěšná. To neplatí, pokud právní předpisy vylučují vymazání. V případě úspěšné žádosti přeneseme údaje z Vaší žádosti do osobního spisu v souladu s právní přípustností. V rámci Vaší žádosti zpracováváme osobní údaje pro provádění předsmluvních opatření na základě čl. 6 odst. 1 písm. B DS-GVO. Pro zasílání žádostí o zaměstnání e-mailem, doporučujeme šifrovat svou e-mailovou zprávu. Klíč PGP pro e-mailovou adresu pro zasílání žádostí o zaměstnání bewerbung@keimfarben.de je k dispozici ke stažení: → Stáhněte zde klíč PGP

(5) Pokud pro některé funkce našich online služeb využíváme smluvní poskytovatele služeb ("třetí strany"), nebo bychom chtěli využít Vaše údaje k reklamním účelům, budeme Vás o těchto postupech neprodleně detailně informovat. Přitom vyjmenováváme i stanovená kritéria délky uložení.

 

§ 2 Práva dotčených

(1) Máte následující práva týkající se osobních údajů, která se vás týkají:

 • Máte právo kdykoli získat bezplatné informace o uložených osobních údajích.
 • Máte právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. Máte také právo, s přihlédnutím k účelu zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, pokud neexistuje zákonná povinnost nebo jiný oprávněných důvodů zachovat záznamy.
 • Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů za určitých podmínek.
 • Máte právo vznést námitky proti zpracování.
 • Máte právo kdykoli zrušit již daný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu do zrušení není dotčena. Vaše odvolání souhlasu zasílejte na adresu info@keimfarben.de

(2) Máte také právo podat nám stížnost na zpracování vašich osobních údajů orgánem dozoru na ochranu údajů. Kontrolním orgánem odpovědným za naši společnost je bavorský státní úřad pro dozor nad ochranou údajů v Ansbachu (www.baylda.de).

 

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našeho webu

(1) V případě pouhého informativního využití webových stránek, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromáždíme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč přenese na náš server. Chcete-li se podívat na naše webové stránky, můžeme shromažďovat následující údaje, které jsou z technického hlediska nutné, abychom Vám mohli ukázat naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. f DS-GMO Náš oprávněný zájem vyplývá z důvodů uvedených výše):

 • IP adresa
 • Datum a čas požadadvku
 • Rozdíl v časové zóně podle Greenwichského průměru (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu / HTTP stavový kód
 • jednotlivé objemy přenesených dat
 • webová stránka, ze které pochází požadavek
 • internetový prohlížeč
 • operační systém a jeho verze
 • jazyk a verze internetového prohlížeče

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou do Vašeho počítače při používání našeho webu soubory cookie ukládány. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy internetovými stránkami na pevném disku Vašeho počítače k ​​ukládání informací o Vašich preferencích a jejichž prostřednictvím server, který nastaví cookie (v tomto případě „KEIMFARBEN GMBH“) získá určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Jsou navrženy tak, aby bylo procházení uživatelsky příjemnější, protože webové stránky mohou ukládat Vaše oblíbená nastavení nebo se nemusíte znovu pokaždé přihlašovat.

 

(3) Použití cookies

Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:
–  Přechodné cookies (viz b)
–  Trvalé soubory cookie (c).

b) Dočasné soubory cookie se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména cookies relace. Uchovávají takzvané ID relace, které mohou být přiřazeny k běžné relaci různým požadavkům z vašeho prohlížeče. To vám umožní rozpoznat počítač při návratu na naše webové stránky. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

d) Můžete nastavit nastavení prohlížeče podle vašich přání. B. odmítněte přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Uvědomte si, že pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.

e) Používáme cookies k identifikaci vás pro následné návštěvy, pokud máte účet u nás. V opačném případě se budete muset při každé návštěvě znovu přihlásit.

 

(4) Cookies třetích stran

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu využití našeho webu. Informace generované cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP, zkrátí před odesláním společnost Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru vaši IP adresu. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho využívání našich webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.


Na našich webových stránkách používáme "Google Analytics" rozšířené o funkci "_anonymizeIP", takže adresy IP jsou zpracovávány zkráceny, lze vyloučit propojitelnost s osobami. Pokud shromážděné údaje obsahuji osobní údaje, budou okamžitě vyloučeny a osobní údaje budou okamžitě smazány.

Navíc můžete zabránít zabránit shromažďování dat generovaných cookie a souvisejících s používáním této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google, stažením a naistalováním zásuvného modulu pro prohlížeč. K je dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de   
Další informace k jednotlivým druhům Cookie od Google najdete zde: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Alternativně a zvláště v prohlížečích na mobilních přístrojích  můžete v budoucnosti zabránit shromažďování dat o používání těchto stránek Googlem nastavením Opt-out Cookie. <a href="javascript:gaOptout()">Klikněte zde, abyste dektivovali Google Analytics</a>.  Pokud byste Opt-out cookie smazali, je třeba znovu kliknout na tento odkaz, abyste shromažďování dat o aktivitách na našich stránkách Googlem zabránili. 

Jak můžete zabránit používání cookies v prohlížeči?
Můžete povolit nebo zablokovat instalaci souborů cookie ve vašem zařízení nebo odstranit nainstalované soubory cookie. Poukazujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny služby a funkce této webové stránky. Další užitečné informace o změně nastavení prohlížeče naleznete v následujících článcích:

Cookies Mozilla Firefox
Cookies Google Chrome
Cookies Internet Explorer
Cookies Safari macOS Sierra
Cookies Opera

Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně zlepšujeme používání našich webových stránek. Díky statistikám můžeme naši nabídku zlepšit a učinit ji pro Vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje převedeny do USA, společnost Google předložila ochranný štítek EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním podkladem pro užívání Google Analytics je čl 6 odst. 1 S. 1 písm. f DS-GVO.

Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. podmínky užívání: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , přehled informací k ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Tagmanager
Google Tagmanager používáme na naší webové stránce pro integraci značek (tagů). Google Tagmanager je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat značky webu prostřednictvím jediného rozhraní. Samotný nástroj Tagmanager (který implementuje značky) je doména bez souborů cookie a nezhromažďuje osobní údaje. Nástroj spouští jiné značky, které mohou sbírat data. Správce značek Google nemá k těmto údajům přístup.

Kanály sociálních médií
V naší on-line nabídce naleznete odkazy na sociální sítě jako Facebook, Google+, dvě kariérové sítě Xing (oblast DACH) a LinkedIN (celosvětově), stejně jako video portál YouTube. Odkazy jsou označeny příslušným logem poskytovatele.

Kliknutím na odkazy otevřete příslušné stránky sociálních médií, na které se tato politika ochrany osobních údajů nevztahuje. Podrobnosti o příslušných ustanoveních naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů každého poskytovatele; Najdete je pod:

Facebook: www.facebook.com/policy.php 

Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

Youtube-Videos
Na našich webových stránkách vkládáme videa prostřednictvím poskytovatele YouTube v "rozšířeném režimu ochrany osobních údajů". Jakmile sledujete takové video, Youtube používá cookies k shromažďování informací o vaší návštěvě na webových stránkách. Navíc se při sledování vida naváže spojení s "Google DoubleClick", což by mohlo spustit další přenos a zpracování dat. Obojímu se můžete vyhnout tím, že přehrávání videa nespustíte. Více informací o ochraně dat najdete na stránkách Youtube a Google zde: → https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Tato webová stránka používá cookies. Jestliže na ní budete dále surfovat, s jejich používáním souhlasíte.
Více podrobností